|
|
Lån  


 
Siden hvor du kan finde hjælp. Her vil du kunne fide al mulig vejledning i fremtiden.

Vejledningspligt betegner offentlige myndigheders forpligtelse til at yde vejledning og bistand overfor borgere og juridiske personer, der henvender sig med spørgsmål indenfor den pågældende myndigheds område. Vejledningspligten har hjemmel i Forvaltningslovens �7.

Formålet er at sikre, at borgerne på grund af fejl, uvidenhed eller misforståelser vil blive udsat for tab. Vejledningspligten pålægger alene myndighederne at yde vejledning i forbindelse med konkrete sager. Borgerne har karav på at få vejledning om de retsregler og den retspraksis, der anvendes i den pågældende sag samt reglernes betydning. Der er ingen formelle krav til vejledningens indhold, ligesom der heller ikke er formelle krav til hvordan borgerne skal henvende sig til den offentlige myndighed.

Hvis en sagsbehandler ikke overholder vejledningspligten, er det at betragte som en tjenesteforseelse. Myndigheden kan blive pålagt et erstatningsansvar, men en truffet afgørelse bliver ikke ugyldig som følge af mangelfuld vejledning.Kategorier på sider:

Vejledning Uddannelse & Job


 Du er her: Vejledning - Netannoncer Vejledning -